Nederlands

Diensten:

(Beëdigde) vertalingen (van en naar het Russisch):

Ik verzorg vertalingen van alle mogelijke officiële documenten: geboortecertificaten, uittreksels uit de basisadministratie, huwelijksaktes, echtscheidingsaktes, overlijdensaktes, rijbewijs, paspoorten, certificaten, diploma’s, contracten, KVK uittreksels, oprichtingsstatuten, machtigingen, hypotheekaktes, leveringsaktes, huwelijkse voorwaarden, testamenten, vonnissen, dagvaardingen enz.

Tolkdiensten:

Ik ben gerechtstolk in strafzaken en aldus bevoegd op te treden als tolk in rechtszaken, voor notarissen (bij het passeren van hypotheekakte/akte van levering, huwelijkse voorwaarden opstellen, testament opstellen) en advocaten.

U kunt mij ook inhuren als tolk voor zakelijke onderhandelingen, vergaderingen, (telefoon)gesprekken enz. of voor particuliere doeleinden (bruiloft, rondleidingen).

Dienstreizen naar Rusland en andere Russischsprekende landen.

Redactie en correctiewerk

Taalcursus Russisch (individuele les op maat)