Tarieven/Тарифы

Tarieven:

Vertalingen onbeëdigd                                         – vanaf € 0,12 p.w.(bronwoord)

Vertalingen beëdigd                                              – vanaf € 0,15 p.w.(bronwoord)

Spoedopdracht                                                       – 20% toeslag

Voor verschillende teksten hanteer ik verschillende tarieven. De prijs voor vertaalwerk wordt berekend vanaf € 0,12 per woord met een minimumtarief van € 35,00.

Voor documenten zoals geboorteakte, huwelijksakte, overlijdensakte, echtscheidingsakte, uittreksel uit de basisregistratie personen, paspoort wordt een vast tarief van € 45,00 gehanteerd.

Afhalen apostille bij de rechtbank                       – € 27,50 (excl. kosten apostille € 20)

Redactiewerk                                                            – € 35,00 per uur

Taaltraining                                                               – op aanvraag

Tolken                                                                         – € 50,00 per uur (excl. extra kosten, zoals reiskosten- en reistijdkostenvergoeding, voorbereidingskosten)

Dienstreizen naar Rusland                                      – op aanvraag

Extra kosten, zoals verzending per aangetekende post worden apart berekend.

Alle prijzen zijn excl. 21 % BTW.

Als u meer informatie wilt over vertaalwerk, taaltrainingen, redactiewerk of als u andere vragen hebt, neemt u dan gerust contact met mij op. Op aanvraag stuur ik u geheel vrijblijvend een offerte met een totale prijsopgave.

——————————————————————————

Тарифы:

Письменный перевод                                           –  от € 0,12 за слово

Присяжный (заверенный) перевод                  –  от € 0,15 за слово

Наценка за срочность                                           –  20%

Минимальная стоимость выполнения заказа составляет € 35,00.

Для таких документов как свидетельство о рождении, свидетельство о браке, свидетельство о смерти, свидетельство о разводе, выписка из муниципального реестра персональных данных, паспорт действует фиксированный тариф в размере 45,00 евро за документ.

Получение апостиля в суде                                   –  27,50 евро (без учета стоимости самого апостиля, которая на данный момент составляет 20 евро)

Редактирование и корректура                             –  35,00 евро в час

Языковые курсы                                                       –  по договоренности

Устный перевод                                                        – 50,00 евро в час (без учета дополнительных расходов, связанных с подготовкой к переводу, а также транспортных расходов)

Сопровождение в деловых поездках

в Россию/Деловая поездка в Россию                   –  по договоренности

 

Все цены указаны без учета 21% НДС и дополнительных расходов (пересылка документов заказным письмом и.т.д).

Если вам нужна дополнительная информация, вы можете позвонить или отправить мне сообщение по электронному адресу.