Oxana Fatina Tolk- en Vertaalbureau

Over tolk- en vertaalbureau:

Oxana Fatina Tolk- en Vertaalbureau is een eenmanszaak, die ik – Oxana Fatina, gediplomeerd en beëdigd tolk/vertaler, gediplomeerd gerechtstolk, notarieel en juridisch vertaler en docent, native speaker Russisch – heb opgericht in 2009. Sindsdien ben ik fulltime werkzaam als (beëdigd) tolk en vertaler Russisch.

Ik ben geboren en getogen in Moskou, Rusland. Daar heb ik mijn studie aan de Staatsuniversiteit voor Pedagogiek te Moskou met de beroepskwalificatie lerares geschiedenis en de Engelse taal afgerond en enige werkervaring opgebouwd. Sinds 1998 woon ik in Nederland.

In Nederland ben ik afgestudeerd aan:

  • ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen
  • De Stichting Instituut van Gerechtstolken en -Vertalers (SIGV)

Als professioneel tolk/vertaler werk ik voortdurend aan het uitbreiden en verdiepen van mijn (taal)kennis. Mijn tolk/vertaalniveau houd ik op peil door het volgen van specialisatiecursussen, zoals:

  • Cursus Notariaat Ondernemingsrecht Nederlands-Russisch;
  • Cursus Notariaat Goederenrecht & Verbintenissenrecht Nederlands-Russisch;
  • Cursus Notariaat Familierecht & Erfrecht Nederlands-Russisch

Ik ben beëdigd door de Rechtbank Arnhem en sta ingeschreven als beëdigd tolk en vertaler Russisch in het Kwaliteitsregister beëdigde tolken en vertalers onder nummer 24 (Wbtv-nr 24).

———————————————————————————————————————

О бюро:

Бюро переводов Oxana Fatina Tolken Vertaalbureau было основано мною в 2009 году. Являясь дипломированным присяжным и судебным переводчиком русского и нидерландского языков, а также письменным переводчиком с английского языка на русский, я профессионально занимаюсь письменными и устными переводами как для государственных учреждений, судебных инстанций, крупных переводческих бюро, нотариальных и адвокатских контор, так и для различных компаний и частных лиц.

Образование:

-МПГУ им. В.И. Ленина по специальности преподаватель истории и английского языка;

-Высшая школа устного и письменного перевода (ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen) – диплом переводчика русского и нидерландского языков (Нидерланды);

-Высшая школа судебного перевода (SIGV) – диплом судебного переводчика русского и нидерландского языков (Нидерланды);

-Курсы повышения квалификации (нотариат и.т.д.)

Я приняла присягу в окружном суде города Арнема и зарегистрирована в реестре присяжных переводчиков под № 24, что означает, что я обладаю полномочием переводить официальные документы и заверять их своей печатью и подписью.